Thông báo: Các tài khoản có 5k lượt đăng ký trở lên mà không vi phạm nội quy vui lòng liên hệ admin để nhận 1000$

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để cài đặt độ tuổi 18+

Hãy vào cài đặt -> ở phần độ tuổi hãy thiết lập lớn hơn 18 tuổi