Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Youtubecliphot.net xin cam đoan sẽ bảo vệ tuyệt đối những thông tin cá nhân của người sử dụng website.

1. Mục đích và phạm vi thu thậpViệc thu thập dữ liệu chủ yếu để phục vụ việc hỗ trợ tài khoản khi gặp vấn đề về quyền lợi khu sử dụng Youtubecliphot.net
Chúng tôi sẽ dùng thông tin quý khách đã cung cấp để có thể xác định các tài khoản có bị khóa hay không.

2. Phạm vi sử dụng thông tinThông tin của khách hàng chỉ được sử dụng khách hàng đăng nhập vào website và sẽ không bị cung cấp ra bên ngoài

3. Thời gian lưu trữ thông tinCông ty có hệ thống máy chủ có khả năng lưu trữ thông tin khách hàng tối thiểu là 02 năm và tối đa là 10 năm. Trong quá trình hoạt động, công ty có thể nâng cao khả năng lưu trữ thông tin nếu cần thiết.

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.Người dùng có thể tiếp cận và chỉnh sửa trực tiếp dữ liệu cá nhân của mình thông qua website Youtubecliphot.net bằng cách đăng nhập vào tài khoản mà mình đã đăng ký và sửa lại các thông tin, dữ liệu cá nhân của mình.
Việc đăng nhập có thể thực hiện trên máy tính, điện thoại, hay các công cụ khác có tính năng truy cập vào website.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàngChúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật của những thông tin mà người sử dụng đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sẽ đảm bảo an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ.

6. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàngThành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin qua email.
Email: contact@cliphot.link